כאבים בחזה

[comment memo="Things you do not want to miss: MI Aortic dissection PE Pneumothorax. "]

: כאבים בחזה 
 התסמינים התחילו [text] לפני הבדיקה התסמינים התחילו בזמן : [text]

Associated Pain
מיקום: [text] 
כאבים מקרינים ל [checkbox name="CP3" value="יד שמאל|גב עליון|לסתות|רום הבטן|יד ימים"] עוצמת כאבים בזמן הבדיקה : [text] משך הכאבים: [text]
איפון הכאבים : [text].
הכאבים בחזה נלווים ב:
[checkbox name="CP5" value="הזעה קרה|קוצר נשימה |כאבי בטן|כאבי שיניים|כאבי גב עליון|בחילות והקאות"]

הכאבים מוקלים ע"י [text]:
[checkbox name="CP6" value="משככי כאבים|שינוי תנוחה|מנוחה|בזמן מאמץ"]

הכאבים מתחזקים  [text]
[checkbox name="CP7" value="במאמץ|מנוחה|בעמידה וקיפוף קדימה|בנשימה עמוקה"]
ברקע ידוע על :
[checkbox name="CP8" value="מחלת לב כלילית|סוכרת|מחלה פפטית/צרבותית|יתר לחץ דם|יתר כולסטרול בדם|טראומה של החזה|שימוש בסמים|אלכוהול"]

המטופל מציין [checkbox name="CP9" value="חבלת חזה|טיפול הומונלי|סיפור משפחתי של קרישיות יתר|קרישיות יתר|נשיעות ערוכות בזמן אחרון"]
המטופל שולל [checkbox name="CP10" value="חבלת חזה|טיפול הומונלי|סיפור משפחתי של קרישיות יתר|קרישיות יתר|נשיעות ערוכות בזמן אחרון"]

Cardiovascular risks are reviewed as follows:


[select name="Q1" value="לא=0|כן=1"] <-- Male 55 years or over/Female 65 or over
[select name="Q2" value="לא=0|כן=1"] <-- Known CAD or cerebrovascular disease
[select name="Q3" value="לא=0|כן=1"] <-- Pain not reproducible by palpation
[select name="Q4" value="לא=0|כן=1"] <-- Pain worse during exercise
[select name="Q5" value="לא=0|כן=1"] <-- Patient assumes pain is cardiogenic
Score --> [calc value="score=(Q1)+(Q2)+(Q3)+(Q4)+(Q5)" memo="score"] out of 5. Interpretation --> [calc value="score=(Q1)+(Q2)+(Q3)+(Q4)+(Q5);score>3?'High (62.7%) risk, proceed with ACS evaluation.':score>1?'Moderate (12.1%) risk, obtain ECG and proceed with ACS or other evaluations as indicated.':'Low (0.6%) risk, if לא other indication of cardiac cause, evaluate for לאn-cardiac causes.'" memo="interpretation"]
[checkbox memo="display/hide references" name="footלאtes" value=""][conditional field="footלאtes" condition="(footלאtes).is('')"]


Differential: Heart/ vascular: Angina MI Acute pericarditis Aortic dissection Lungs: Pneumonia PE Pneumothorax. GI: GERD Peptic ulcer disease Pancreatitis Diffuse esophageal spasm. Other: Costochondritis Rib fracture Anxiety Herpes zoster Skin lacerations Muscle strain.
Things you do not want to miss: MI Aortic dissection PE Pneumothorax.

: כאבים בחזה
התסמינים התחילו לפני הבדיקה התסמינים התחילו בזמן :

Associated Pain
מיקום:
כאבים מקרינים ל עוצמת כאבים בזמן הבדיקה : משך הכאבים:
איפון הכאבים : .
הכאבים בחזה נלווים ב:


הכאבים מוקלים ע"י :


הכאבים מתחזקים

ברקע ידוע על :


המטופל מציין
המטופל שולל

Cardiovascular risks are reviewed as follows:


<-- Male 55 years or over/Female 65 or over
<-- Known CAD or cerebrovascular disease
<-- Pain not reproducible by palpation
<-- Pain worse during exercise
<-- Patient assumes pain is cardiogenic
Score --> scorescore=(Q1)+(Q2)+(Q3)+(Q4)+(Q5) out of 5. Interpretation --> interpretationscore=(Q1)+(Q2)+(Q3)+(Q4)+(Q5);score>3?'High (62.7%) risk, proceed with ACS evaluation.':score>1?'Moderate (12.1%) risk, obtain ECG and proceed with ACS or other evaluations as indicated.':'Low (0.6%) risk, if לא other indication of cardiac cause, evaluate for לאn-cardiac causes.'
display/hide references


Differential: Heart/ vascular: Angina MI Acute pericarditis Aortic dissection Lungs: Pneumonia PE Pneumothorax. GI: GERD Peptic ulcer disease Pancreatitis Diffuse esophageal spasm. Other: Costochondritis Rib fracture Anxiety Herpes zoster Skin lacerations Muscle strain.

Result - Copy and paste this output:

Sandbox Metrics: Structured Data Index 0.62, 25 form elements, 85 boilerplate words, 8 text boxes, 8 checkboxes, 5 drop downs, 1 comments, 2 calculations, 1 conditionals, 51 total clicks
Questions/General site feedback · Help Ticket

Send Feedback for this SOAPnote

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More SOAPnotes by this Author: